Kjøpsbetingelser og angrerett

1. Avtalen/kjøpsbetingelser

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
Når du inngår medlemskap, melder deg på, og betalt for sesongkurs, klippekort, drop-in, event og/ eller private klasser samt andre produkter hos iYoga AS gjelder salgsbetingelsene, opplysninger beskrevet under og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom iYoga AS og deg som har inngått medlemskap, bestilt og betalt for sesongkurs, klippekort, drop-in, workshop og/ eller private klasser samt andre produkter hos iYoga SA foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er iYoga AS, Sofiemyrveien 6A, 1413 tårnåsen, post@iyoga.no, Daglig Leder: Carina Jensen 924 98 745, organisasjonsnummer: 917 204 209, og betegnes i det følgende som iYoga AS.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og kjøpet, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen (som eksempelvis medlemskap, sesongkurs, klippekort, drop-in, event og/ eller private klasser samt andre produkter hos iYoga AS ) er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som iYoga AS før kjøpet, ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
iYoga AS justerer pris på varer i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen, eller andre indekser som påvirker kostnadene iYoga AS har for å levere varen til kjøper. Indeksregulering gjøres fortrinnsvis ved sesongstart, som ved årsskifte og vår/sommer. Oppstår nye forhold som utløser vesentlig økte kostnaden for å levere varen til kjøper, orientere iYoga AS kjøper per mail om prisøkning så raskt som mulig iYoga AS ser seg nødt til å justere pris.

4.1 Avlysning

​​iYoga AS forbeholder seg retten til å avlyse sesongkurs før og etter oppstart, samt avlyse enkelte klasser som er en del av et sesongkurs. iYoga AS varsler kjøper så raskt som mulig etter at iYoga ser seg nødt til å avlyse sesongkurs og eller enkelt klasser. 
Ved avlysning av sesongkurs før oppstart, blir innbetalt kursavgift tilbakebetalt i sin helhet til kjøper som har betalt for sesongkurset som avlyses. Sesongkurs iYoga AS avlyser etter oppstart, blir resterende kursavgift tilbakebetalt til kjøper. Ved ledig kapasitet på andre sesongkurs kan kjøper, hvis kjøper ønsker, overføres til annet sesongkurs i samme kursperiode. Differanse i kursavgift betales av kjøper ved bytte til sesongkurskurs med høyere kursavgift. Ved lavere kursavgiften på sesongkurs kjøper bytter til, tilbakebetales differansen av iYoga AS. 
iYoga AS forbeholder seg retten til å avlyse enkelt klasser i et sesongkurs. Påmeldt klassen som avlyses varslet pr. mail så raskt iYoga AS ser seg nødt til å avlyse klassen. Påmeldte som har kjøpt fast plass på sesongkurs får til gode skrevet klippekort som har gyldighetsdato ut gjeldende sesongen, og som kan benyttes på de klasser klippekortet gjelder for. Påmeldte som har betalt drop-in tilbakebetales drop-in i sin helhet. Påmeldte som har benyttet klippekort, tilbakeføres belastet klippekort til kjøpers klippekort. Påmeldte som har medlemskap kan booke plass på en annen klasse med ledig kapasitet.

​iYoga AS forbeholder seg retten til å avlyse klasser som ikke er en del av et sesongkurs. iYoga AS er ikke pliktig til å varsle ved avlysing av klasser som ikke er en del av et sesongkurs.  iYoga AS vil varsler kjøper som har bestilt plass på den enkelt klasse som avlyses, og som ikke er en del av et sesongkurs, så raskt som mulig etter at iYoga ser seg nødt til å avlyse. Påmeldte som har betalt drop-in tilbakebetalt drop-in i sin helhet. Påmeldte som har benyttet klippekort, tilbakeføres belastet klippekort til kjøpers klippekort. Påmeldte som har medlemskap kan booke plass på en annen klasse med ledig kapasitet.

4.2 Endring av tidspunkt og lengde på sesongkurs, event og enkelt klasser

iYoga AS forbeholder seg retten til å endre tidspunkt og lengde på oppsatte sesongkurs, event og klasser som ikke er en del av sesongkurs på timeplanen. Endringer varsles per e-post, så raskt iYoga AS ser seg nødt til å endre tidspunkt og/eller lengde på sesongkurs, workshop og enkelt klasser.
Kjøper som har betalt for sesongkurs og/eller event betaler iYoga AS differansen ved forkortet kursperiode og/eller redusert tid per klasse/kurs.
Har kjøper betalt for sesongkurs, hvor det er vesentlige endringer i forhold til opprinnelig tidspunkt, kan kjøper heve kjøp av sesongkurs, dersom nytt tidspunkt ikke passer for kjøper. Resterende kursavgift tilbakebetales til kjøper. Kjøper kan ikke heve kjøp av sesongkurs dersom det er mindre endringer fra opprinnelig tidspunkt. 
Har kjøper betalt med klippekort for deltagelse i en enkelt klasse, tilbakeføres differansen til klippekort dersom iYoga AS reduseres varighet på den enkelte klasse.  Ved lengre klasse kan kjøper avbestille klassen eller betale differansen. 
Kjøper som har betalt drop-in for deltagelse i en enkelt klasse, refunderes differansen ved kortere klasse. Ved lengre klasse kan kjøper avbestille klassen eller betale differansen. 
Kjøper med medlemskap kan avbestille klassen dersom nytt tidspunkt og/eller lengde ikke passer for kjøper.  

4.3 Medlemskap

Så fremt annet ikke fremkommer, gir medlemskap hos iYoga ubegrenset tilgang til klasser på  timeplanen. 
Medlemskapet betales automatisk på månedsbasis. Kjøper betaler for resten av den måneden kjøper melder seg inn. Deretter trekkes kjøper avtalt beløp 1. i hver måned. Pris på medlemskap indeksreguleres. Månedskontingent justeres i henhold til indeksregulering. Kjøper vil ikke bli varslet per mail når månedskontingent indeksreguleres. Annen prisregulering varsels kjøper per mail, jf. punkt 3. 
I skolens ferier er det redusert timeplan, røde dager holder studio stengt og det undervises ikke klasser i studio. Abonnementet løper ikke i juli.
For å avslutte medlemskapet sender kjøper mail til post@iyoga.no. Oppsigelse må sendes per e-post minimum 5 dager før den 1. i mnd. Mail sendt og mottatt senere enn 5 dager før 1. i mnd, regnes oppsigelsen fra påfølgende måned. Medlemskap har 1 (en) mnd oppsigelse. Kjøper betaler for påfølgende måned, og kan gjøre så mye yoga kjøper ønsker påfølgende måned.
Etter 12 mnd justeres prisen på medlemskap med binding, til medlemskap uten binding. Medlemskap med binding kan fornyes med nye 12 mnd bindingstid. 
Medlemskap gir kjøper mulighet til å booke plass på klasser inntil 3 uker i forveien. For å gjøre plass til alle kan kjøper ha maks 3 aktive bestillinger samtidig. iYoga AS kan ikke garanterer at kjøper får plass på alle klasser, da det er begrenset antall deltagere-plasser per klasse. Den enkelte klasser fylles fortløpende med deltakere ettersom kjøpere bestiller plass. Kjøper med medlemskap kan ikke kreve avslag i pris dersom kjøper ikke får plass på en eller flere ønsket klasser.  
Ettersom medlemskap gir ubegrenset tilgang til klasser i studio, er det viktig å merke seg at det et gebyr på kr 85,- for ikke å avlyse en time kjøper har bestilt plass på, og som kjøper ikke møter opp til. Kjøper kan avlyse klasser inntil 5 timer før klassen starter. 
Så fremt annet ikke fremkommer, inkluderer ikke medlemskap deltagelse på workshop og andre arrangementer.

4.4 Kjøp av sesongkurs

Kjøp av sesongkurs gir kjøper fast plass på det eller de sesongkurs kjøper ut gjeldende sesong.  Sesongkurs undervises ikke i skolens ferier eller på røde dager. Kjøper plikter å kontrollere hvilke datoer sesongkurset undervises. Kjøper har ikke mulighet til å kjøpe fast plass på sesongkurs når det er 7 eller færre ganger igjen av sesongkurset. 

4.5 Særskilte forhold iYoga AS ikke rår over

Krever myndighetene at iYoga AS må stenge eller redusere antall deltakere per klasse, eller at det oppstår situasjoner som er og/eller ligger utenfor iYoga AS kontroll, vil kjøper få tilgang til online-klasser som erstatning for deltagelse på klasser i studioet. Innbetalt kursavgift  for sesongkurs tilbakebetales ikke og medlemskontingent trekkes 1. hver mnd så lenge iYoga AS pålegges å stenge eller redusere kapasitet i studioet,  grunnet situasjoner iYoga AS ikke har kontroll eller rår over. Klippekort kan benyttes som betaling for deltagelse på online-klasser. Resterende verdi av klippekort refunderes ikke, og varighet på klippekort forlenges ikke grunnet stengning som ligger utenfor iYoga AS kontroll.

5. Betalingen

Inngåelse av medlemskap, kjøp av sesongkurs, event, klippekort, drop-in, private klasser samt andre produkter hos iYoag AS gjennomføres og betales i sin helhet i nettbutikken. Kjøper kan først benytte varen når betaling er gjennomført og/eller innbetaling er registrert på konto.
Sesongkurs, event og enkelt klasser fylles opp fortløpende. 
Kjøper er selv ansvarlig for å kontrollere datoer kjøper har kjøpt plass på sesongkurs, event og drop-in før betaling gjennomføres. 
Kjøper er selv ansvarlig for å sjekke hvilket klippekort kjøper har kjøpt før betaling gjennomføres.
Kjøper er selv ansvarlig for å sjekke hvilket medlemskap kjøper inngår før kjøper godkjenner automatisk trekk fra konto. Når kjøper har inngått medlemskap, er kjøper forpliktet til å betale for medlemskap i henhold til betingelser for det gjeldende medlemskapet. 
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering/deltagelse på sesongkurs, klasser, event og private klasser. Levering/bruk av klippekort og drop-in.

Klippekort kan benytte med en gang betaling er registrert, og er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdatoen.
Drop-in benyttes på den/de dato(er) og på den/de klasse(er) det er betalt drop-in for. Klippekort og drop-in kan bestille klasser tre uker frem i tid.
Private klasser benyttes på den eller de datoer det er betalt for, og er gyldig i 6 måneder.
Når kjøper kjøper sesongkurs, er kjøper garantert plass på alle ledige datoene på det aktuelle sesongkurset. Kjøper plikter å sjekke handlekurv for hvilke datoer kjøper har plass på før kjøper gjennomfører betaling. 
Sesongkurs kan varer en sesong, eller fra 6-12 uker. Sesongkursene er delt opp i  høst- og vårsemester, levering av sesongkurset skjer i det kjøper starter/deltar på første kursdag og varer til kursslutt, når sesongen er ferdig. 
Levering av medlemskap starter når kjøper har gjennomført kjøp av medlemskap i nettbutikken. Kjøper plikter å betale medlemskontingent i henhold til avtalen, og frem til kjøper sender oppsigelse per e-post til post@iyoga.no. Kjøper av medlemskap er ikke garantert plass på alle klasser. Klasser fylles fortløpende og kan bli fullbooket. Er klassen fullbooket kan kjøper sette seg på venteliste, og blir varslet dersom det blir ledig plass på klassen. 

7. Angrerett/heve kjøpet og avbryte klasser.

Heve kjøp av sesongkurs 7-0 dager før kursstart, refunderes ikke kursavgift. 
Heve kjøp av sesongkurs 7-14  dager før kursstart, refunderes 10 % av kursavgift.
Heve kjøp av sesongkurs 15 dager før kursstart refunderes  30% av kursavgift.
Heve kjøp av sesongkurs 14 dager eller mer før kursstart refunderes  100% av kursavgift.
Det er ikke mulig å heve kjøp av sesongkurs etter kursoppstart, det vil si etter første kursdag.
Det er ikke mulig å heve kjøp av event og/eller privat klasse mindre enn 7 dager før gjennomføring av event/privat klasse.
Kjøper som har kjøpt plass på sesongkurs etter kursoppstart, fraskriver seg retten til å heve kjøp av sesongkurs. Innbetalt kursavgift refunderes ikke dersom kjøper ikke ønsker å fullføre kurset.
Medlemskap sies opp ved å sende mail til post@iyoga.no minimum 5 dager før 1. i hver måned. Kjøper som inngår medlemskap med 12 mnd binding kan si opp sitt medlemskap når kjøper har betalt medlemsavgift i 12 mnd. Kjøper betaler for påfølgende mnd. og kan benytte alle fordeler medlemskap gir ut oppsigelsestiden. 
Kjøper som inngår medlemskap uten binding, kan sende oppsigelse av medlemskap minimum 5 dager for 1. i den påfølgende måned etter inngåelse av medlemskap. 
Kjøper betaler for påfølgende mnd. og kan benytte alle fordeler medlemskap gir ut oppsigelsestiden. 

Kjøper som er forhindret i å fullføre påmeldt og betalt sesongkurs, event og/eller privat klasse refunderes ikke kursavgift.
Innbetalt kursavgift kan ikke overføres til annen kursperiode/sesong, eller gjøres om til klippekort, privat klasser, plass på et event eller brukes som betaling for andre tilbud hos iYoga AS.
Sesongkurs og medlemskap er personlig, og betyr at andre som familie, venner eller bekjente ikke kan benytte plassen på sesongkurset eller medlemskapet.
Booket drop-in og klippekort plass som ikke benyttes, refunderes ikke.
Klippekort som er betalt og ikke er benyttet innen utløpsdato refunderes ikke, og utløper ved utløpsdato.
Medlemskap betales av kjøper frem til kjøper sender oppsigelse pr. e-post til post@iyoga.no. Medlemskap som kjøper ikke benytter refunderes ikke, og vil løpe til iYoga AS mottar oppsigelse pr. e-post som beskrevet over.

Er kjøper forhindret i å komme på en klasse, kan kjøper avbryte klassen inntil 5  timer før klassen starter. Kjøper vil få tilbakeført klipp til klippekort med varighet frem til sesongslutt, det vil si til siste dag det undervises klasse den gjeldende sesong klassen avbrytes. Klippekort tilbakeført fra avbooket klasser, kan ikke benyttes etter sesongslutt, dvs overføres til neste sesong.

Er kjøper forhindret i å komme på en klasse hvor kjøper har betalt drop-in, kan kjøper avbryte klassen inntil 5 timer før klassen starter. Klippekort tilbakeføres til klippekort med varighet ut den sesongen klassen avbrytes i. Klippekort tilbakeført for avbooket klasser, kan ikke benyttes etter sesongslutt, dvs overføres til neste sesong.

Har kjøper kjøpt og booket tid for private klasser, og ønsker å endre tid for gjennomføring av privat klasse, varsler kjøper dette skriftlig til post@iyoga.no. For å booke ny tid for privat klasse må varsling skje minimum 2 dager før avtalt tid.
Private klasser regnes fra det klokkeslett som er avtalt. Kommer kjøper for sent, avkortes den private klassen med tilsvarende minutter kjøper er for sen. 

Kjøper med medlemskap kan booke plass på klasser inntil 3 uker i forveien. For å gjøre plass til alle kan kjøper ha maks 3 aktive bestillinger samtidig. Kjøper kan avlyse klasser inntil 5 timer før klassen starter. Ettersom medlemskap gir ubegrenset tilgang til klasser i studio, er det viktig å merke seg at det et “no show” gebyr på kr 85,- for ikke å avlyse en time kjøper har bestilt plass på og som kjøper ikke møter opp til. “No Show” gebyr, hvor kjøper ikke møter til bestilt klasse, belastes kjøper ved neste månedstrekk.

Betalt og ubenyttet klippekort, drop-in eller privat klasse refunderes ikke, og kan ikke gjøres om til hel eller delbetaling for workshop, kurs eller andre varer hos iYoga AS.
Booket og betalt event er personlig og refunderes ikke. Det er ikke mulig å benytte innbetalt avgift som betaling for et annet event, klippekort eller andre varer hos iYoga AS, eller overføre kjøpet til en annen person. Dette gjelder uansett årsak til at kjøper ikke kan benytte varen kjøper har betalt for.
For å heve kjøp, må kjøper sende mail innen tidsfristen, jf. punkt 7.

8. KKjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist ved opplevelsen av å ha kjøpt feil vare

Hvis kjøper har kjøpt plass på sesongkurs, og ikke finner seg til rette i sesongkurset, eller at kurstype ikke passer for kjøper, kan iYoga AS se om det er mulig for å bytte til et annet sesongkurs innen samme sesong. Ved høyere kursavgift på sesongkurs som det eventuelt byttes til, betaler kjøper differansen i kursavgift. Er kursavgiften lavere tilbakebetaler iYoga AS differansen i kursavgift til kjøper.
iYoga AS fraskriver seg ansvar for at kjøper kan kjøpe og eller har kjøpt sesongkurs som ikke passer for kjøper.
iYoga AS kan ikke garantere at det er mulig å bytte til et annet sesongkurs innen samme sesong.
Ved kjøp av sesongkurs om ikke passer, plikter kjøper å kontakte iYoga AS skriftlig så rask som mulig etter kjøper ble klar over feilkjøp.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er iYoga AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan iYoga AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at iYoga AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til iYoga AS innen rimelig tid, jf. punkt 3, 4, 6, 7, 8 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis kjøper ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis kjøper er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.
Klagen og/eller overensstemmelse sendes på mail til post@iyoga.no
Spørsmål og henvendelser i forbindelse med deltagelse på iYoga AS tilbud rettes til post@iyoga.no