Kjøpsbetingelser og angrerett

1. Avtalen/kjøpsbetingelser

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
Når du melder deg på og har betalt for kurs, klippekort, drop-in, workshop og/ eller private klasser gjelder salgsbetingelsene, opplysninger beskrevet under og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom iYoga AS og deg som har booket og betalt for kurs, klippekort, drop-in, workshop og/ eller private klasser foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er iYoga AS, Sofiemyrveien 6A, 1413 tårnåsen, post@iyoga.no, Daglig Leder: Carina Jensen 924 98 745, organisasjonsnummer: 917 204 209, og betegnes i det følgende som iYoga AS.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen (kurs, klippekort, drop-in, workshop og/ eller private klasser ) er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som iYoga AS før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4.1 Avlysning av kurs og workshops

​iYoga AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs før oppstart. Innbetalt kursavgift tilbakebetales da i sin helhet.
Kurs iYoga AS avlyser etter oppstart varsles så raskt iYoga så seg nødt til å avlyse kurset. Resterende kursavgift tilbakebetales. Ved ledig kapasitet på andre kurs kan kjøper, hvis kjøper ønsker, overføres til annet kurs i samme kursperiode. Differanse i kursavgift betales av kjøper ved bytte av kurs dersom kursavgiften er høyere på kurset kjøper bytter til. Er kursavgiften på kurset kjøper bytter til lavere, tilbakebetales differansen av iYoga AS.

4.2 Endring av tidspunkt og lengde på kurs og workshops

Tidspunkt og lengde på oppsatte kurs og workshops kan endres i kursperioden, endring vil varsels per e-post. iYoga AS betaler differansen ved forkortet kursperiode, redusert tid pr klasse og/eller workshop.
iYoga AS forbeholder seg retten til å endre tidspunkt og lengde samt avlyse workshop og enkelt klasser. Ved avlysning vil innbetalt kursavgift tilbakebetales i sin helhet. Ved endring av tidspunkt vil kursavgift tilbakebetales dersom nytt tidspunkt ikke passer. Endring og avlysning varsles så rask iYoga AS ser seg nødt til å endre eller avlyse planlagt workshop og/eller enkelt klasser.

4.3 Særskilte forhold iYoga AS ikke rår over

Krever myndighetene at iYoga AS må stenge eller redusere antall deltakere per klasse, eller det oppstår situasjoner som er utenfor iYoga AS kontroll vil kjøper få tilgang til online-klasser fra første dag som erstatning for deltagelse på klasser i studioet. Deltaker uten fast kursplass kan betale for tilgang til online-klasser fra første dag iYoga AS er pålagt stenging. Innbetalt kursavgift tilbakebetales ikke når iYoga AS pålegges å stenge grunnet situasjoner iYoga AS ikke har kontroll over. Klippekort kan benyttes som betaling for deltagelse på online-klasser. Resterende verdi av klippekort refunderes ikke, og varighet på klippekort forlenges ikke grunnet stengning som ligger utenfor iYoga AS kontroll.

5. Betalingen

Kjøp av kurs, workshops, klippekort, drop-in og private klasser gjøres i nettbutikken. Velger kjøper å betale via bankoverføring for plass på kurs, workshop, drop-in, private klasser og klippekort, må bankoverføring være registrert på konto før kunden kan delta på yoga eller benytte klippekortet. Kurs og workshop fylles opp fortløpende. Kjøper er ansvarlig for å sjekke hvilke datoer kjøper har kjøpt plass på sesongkurs, workshop og drop-in før betaling gjennomføres. Kjøpers plass er først garantert når innbetaling er registrert på konto. Er kurset eller workshopen fulltegnet før din innbetaling registreres betales kursavgift tilbake i sin helhet.  
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering/deltagelse på kurs, workshop og private klasser. Levering/bruk av klippekort og drop-in.

Klippekort kan benytte med en gang betaling er registrert, og er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.
Drop-in benyttes på den/de dato(er) og på den/de klasse(er) det er betalt drop-in for. 
Private klasser benyttes på den eller de datoer det er betalt for, og er gyldig i 6 måneder.
Faste kurs kan varer en sesong, eller fra 6-11 uker. Kursene er delt opp i  høst- og vårsemester, levering av kurset skjer i det kjøper starter/deltar på første kursdag og varer til kursslutt, når sesongen er ferdig. 
Når kjøper kjøper fast plass på et kurs, er kjøper garantert plass på alle ledige datoene på det aktuelle kurset kjøper kjøper plass på. Kjøper plikter å sjekke handlekurv for hvilke datoer kjøper har plass på før kjøper gjennomfører betaling.   

7. Angrerett/heve kjøpet og avbryte klasser.

Avbooking/heve kjøp av fast kurs plass 7-3 dager før kursstart refunderes 30 % av kursavgift.
Avbooking/heve kjøp av fast kursplass 14 dager til 7 dager før kursstart refunderes  50% av kursavgift.
Avbooking/heve kjøp av fast kursplass 14 dager eller mer før kursstart refunderes  100% av kursavgift.
Det er ikke mulig å heve kjøp av fast kursplass etter kursoppstart,  det vil si etter første kursdag.
Det er ikke mulig å heve kjøp av workshop og/eller privat klasse 7 dager før gjennomføring av workshop/privat klasse. 
Det er ikke mulig å heve kjøp av fast kursplass på et påbegynt kurs. Innbetalt kursavgift refunderes ikke dersom kjøper ikke ønsker å fullføre kurset.
Kjøper som er forhindret i å fullføre påmeldt og betalt kurs, workshop og/eller privat klasse refunderes ikke kursavgift. 
Innbetalt kursavgift kan ikke overføre til annen kursperiode, eller gjøres om til klippekort, workshop eller privat klasser eller brukes som betaling for andre tilbud hos iYoga AS. 
Kursplass(er) er personlig, og betyr at andre som familie, venner eller bekjente ikke kan benytte plassen.
Booket drop-in og klippekort plass som ikke benyttes, refunderes ikke. 
Klippekort som er betalt og ikke er benyttet innen utløpsdato refunderes ikke, og utløper ved utløpsdato.

Er kjøper forhindret i å komme på en klasse den har fast plass på, kan kjøper avbryte klassen minimum 24 timer før klassen starter. Antall minutter klassen varer tilbakeføres til klippekort med varighet på 10 dager. Minuttene som tilbakeføres må benyttes på en annen klasse i løpet av de 10 dagene minuttene har varighet. Det vil si at kjøper må bookes plass på en klasse som undervises i tidsperioden tilbakeføre minutter er gyldig. Etter disse 10 dager kan ikke tilbakeførte minutter for avbrutt klasse benyttes som betaling når kjøper booker plass på klasse.

Er kjøper forhindret i å komme på en en klasse hvor kjøper har betalt dropp-in, kan kjøper avbryte klassen minimum 24 timerfør klassen starer. Antall minutter klassen varer tilbakeføres til klippekort med varighet på 10 dager, fra den dato klassen ble avbrutt. Minuttene som tilbakeføres må benyttes på en annen klasse i løpet av de 10 dagene minuttene har varighet. Det vil si at kjøper må bookes plass på en klasse som undervises i tidsperioden tilbakeføre minutter er gyldig. Etter disse 10 dager kan ikke tilbakeførte minutter for avbrutt klasse benyttes som betaling når kjøper booker plass på klasse.

Har kjøper kjøpt og booket tid for private klasser, og ønsker å endre tid for gjennomføring av privat klasse, varsels dette skriftlig til post@iyoga.no. For å booke ny tid for private klasse må varsling skje minimum 2 dager før avtalt tid.
Private klasser regnes fra det klokkeslett som er avtalt. Kommer kjøper for sent, avkortes den private klassen med tilsvarende minutter kjøper er for sen. 
Betalt og ubenyttet klippekort, drop-inn eller privat klasse refunderes ikke, og kan ikke gjøres om til hel eller delbetaling for workshop, kurs eller andre tjenester hos iYoga AS. 
Booket og betalt workshop er personlig og refunderes ikke. Det er ikke mulig å byttes til annen workshop, klippekort eller andre tilbud hos iYoga, eller overføre kjøpet til en annen person. Dette gjelder uansett årsak til at kjøper ikke kan benytte varen kjøper har betalt for.
For å heve kjøpet, må kjøper sende mail innen tidsfristen, som beskrevet over. 

8. Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist ved opplevelsen av å ha kjøpt feil kurs

Hvis kjøper har kjøpt fast kursplass på et kurs kjøper ikke finner seg til rette på, eller som ikke passer for kjøper, kan iYoga AS se på mulighet til å bytte til et annet fast kurs innen samme kursperiode. Ved høyrer kursavgift på kurset som eventuelt byttes til, betales differansen av kjøper. Er kursavgiften lavere tilbakebetales differansen i kursavgift til kjøper. 
iYoga AS fraskriver seg ansvar for at kjøper kan kjøpe/har kjøpt kurs som ikke passer for kjøper.
iYoga AS kan ikke garantere at det er mulig å bytte til et annet kurs innen samme kursperiode. 
Ved kjøpe av fast kursplass om ikke passer, plikter kjøper å kontakte iYoga AS skriftlig så rask som mulig etter kjøper ble klar over feilkjøp. 

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er iYoga AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan iYoga AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at iYoga AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til iYoga AS innen rimelig tid, jf. punkt 4, 6, 8 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.
Klagen og/eller overensstemmelse sendes på mail til post@iyoga.no
Spørsmål og henvendelser i forbindelse med deltagelse på iYoga AS tilbud rettes til post@iyoga.no

Handlekurv