TEACHER TRAINING

STYRKE IYOGA

 

Fredag 29.10 kl 18.00-21.00

Lørdag 30.10 kl 9.00-17.00

 

Teacher training Styrke iYoga er et fordypningskurs for yogainstruktører og yogautøvere som ønsker å lære mer om hvordan implementere styrketrening i sine yogaprogrammer. Kurset henvender seg i første omgang til yogalærer, yogalærere under utdanning og treningsinstruktører, men egner seg også for deltaker som ønsker å inkludere styrketrening i egen yogapraksis. Kurset er todelt, hvor en del består av forelesninger og dialog, og en del består av praktiske øvelser.  

 

Teacher training Styrke iYoga gir kunnskap om hvordan integrere styrketrening inn i yogaøkten og hvorfor styrketrening er viktig. I løpet av kurset vil du lærer hvor det er naturlig og hensiktsmessig å integrere styrkeøvelser i yogaprogrammer. 

 

Etter endt kurs vil du ha to fullverdige programmer du kan undervise eller praktisere på egenhånd. Du vil også ha kunnskap og innsikt i hvordan lage egne Styrke iYoga klasser.

Styrke iyoga Teacher training gir deg:

  • Forståelse for forskjell på styrketrening og dynamiske og statiske yogaøvelser. 

  • Kunnskap om hvorfor styrketrening er viktig, og prinsippene bak styrketrening.

  • Økt kunnskap om hvorfor kombinasjonen styrketrening og yoga gir helsegevinst.

  • Kunnskap til å implementere styrkeøvelser i yogaklasser på en naturlig måte som gjør at klassen flyter, og at deltakerne opplever mestring.

  • Kunnskap om hvordan du kan lage varierte klasser for dine deltakere med utgangspunkt i styrkeøvelser. 

  • Kunnskap om hvordan modifisere ulike styrkeøvelser. 

  • Mulighet til å stille spørsmål, få tilbakemeldinger og veiledning underveis.

  • To Styrke iYoga klasser (en 60 minutter og en 30 minutter) som du kan undervise og/eller praktisere selv. 

 

Pris kr 2000,-
Lærere: Patricia Nielsen og Carina Jensen

 

iYoga utviklet Styrke iYoga i 2014. Klassen har fra første stund vært en suksess. Raskt så vi at Styrke iYoga appellerte til et bredt spekter av deltakere. Eksempelvis deltakere som aldri hadde gjort yoga og primært foretrakk å løpe, til deltaker som hadde praktisert yoga i mange år. Dette var både menn og kvinner i alderen 20 til 60 år. Tilbakemeldinger fra deltaker fra 2014 frem til nå, viser at suksessen ligger i sammensetning av styrke og yoga. Du kan lese mer om Styrke iYoga på vår nettside.
iYoga ønsker gjennom teacher training Styrke iYoga gi andre mulighet til å undervis Styrke iYoga.  Anne Kristine, Patricia og Carina er alle faste lærer hos iYoga.  De har alle lang erfaring i å undervise yoga og styrketrening.  Instruktørene har god kunnskap om muskel- og bein-anatomi og treningslære. På kurset vil du opplever at de deler av sin kunnskap og erfaringer på en forståelig og engasjerende måte.

 

Kursdeltakere på Styrke iYoga klasser har gitt oss tilbakemeldinger som:

“Med Styrke iYoga en gang i uka trenger jeg ikke lengre å gå til kiropraktor”
Hilsen Håkon

“Jeg er helt avhengig av denne timen for å beholde styrken min, jeg klarer jo ikke å gjøre det selv”
Hilsen Bjørg

“Den siste runden hadde jeg aldri gjort om jeg skulle gjort det selv”
Hilsen Kristin