Personvernerklæring

Personvernerklæring for iYoga AS

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger iYoga AS innhenter, og hva vi gjør for å ivareta personvernet.

iYoga AS er et yogastudio som holder undervisning og klasser i yoga, mindfulness, gong, løping og lignende aktiviteter. Vi jobber for å ta vare på hele mennesket og hele kroppen. Vi har tilbud både til privatpersoner og bedrifter. iYoga AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

Hvorfor lagrer vi informasjon om deg

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforholdet ditt for å gi deg den service og behandling som vi mener er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller bruker av våre tjenester. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Der vi baserer vår behandling av personopplysninger på ditt samtykke vil det fremgå klart av samtykkeerklæringen for hvilket eller hvilke formål samtykket er innhentet (for eksempel markedsføring av våre ulike tjenester der samtykke er nødvendig).

Hvilke personopplysninger samler vi inn

Med mindre annet fremgår av samtykkeerklæringen vil vi bruke følgende personopplysninger om deg når det sendes markedsføring basert på ditt samtykke:

  • Navn
  • E-post
  • SMS
  • Eventuelle interesseområder eller preferanser du har angitt
  • Geografi
  • Stilling (gjelder kun bedriftsmarkedet)
  • Hvilke andre av våre tjenester du bruker

Du står fritt til å bestemme om du vil samtykke eller ikke, og kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake.

Vi ønsker å kunne sende deg markedsføring som er tilpasset dine preferanser eller bruksmønsteret ditt. Slik tilpasning vil skje basert på de opplysningene du har gitt oss og opplysninger vi registrerer i forbindelse med din bruk av tjenestene våre (profilering). Du har rett til å motsette deg at dine opplysninger brukes på denne måten.

Vi behandler personopplysningene dine innenfor rammen av gjeldende lov og denne personvernerklæringen.

I all hovedsak behandler vi personopplysninger som du gir oss eller som finnes i registre som vi har tilgang til eller administrerer.

Opplysninger vi behandler kan blant annet omfatte: navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, interesser, arbeidsområder, stilling, arbeidsgiver, hvilke av våre tjenester/produkter du bruker eller er interessert i, og transaksjonshistorikk.

For bedrifter vil vårt kunderegister inneholde opplysninger om kunden, som selskapsnavn, adresse og informasjon om kontaktperson hos kunden, opplysninger om hvilket konsernselskap bedriftskunden er kunde i og hvilke tjenester og produkter bedriftskunden har avtale om.

Opplysningene innhentes i hovedsak fra deg som er kunde eller er interessert i våre tilbud.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til iYoga AS. Men for at vi skal kunne kommunisere med deg/dere, fakturere ihht evt avtaler, etc er det et minimum av opplysninger vi må ha for å kunne utføre vår leveranse.

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Hvem vi deler opplysningene dine med

Vi benytter tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne («databehandler»). Før vi gir slike databehandlere tilgang til personopplysningene dine inngår vi alltid avtaler som blant annet beskriver hva databehandler skal gjøre for oss. Eksempler på typer av databehandlere som vi benytter er leverandører av ulike systemer, leverandører av analysetjenester, kundeundersøkelser, osv.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre uten ditt samtykke. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendighet blir overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter ivaretas. Ved overføring til land utenfor EU/EØS som ikke EU-kommisjonen har godkjent, vil vi alltid sørge for at overføringen skjer i medhold av garantier fra mottaker, normalt EUs standardavtaler om overføring til tredjeland eller i henhold til Privacy Shield ordningen (USA).

Dine rettigheter

Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Som kunde av iYoga har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først.

Kontaktinformasjon:
iYoga AS
e-post: post@iyoga.no