IMG_5185.jpeg

IYOGA AS

Påmelding og betalingsbetingelser

Når du melder deg på og har betalt for kurs, tilgang til videoteket, klippekort og drop-in, workshop, minikurs, private klasser og/eller teacher training aksepterer du for at du har lest, forstått og godkjent iYoga AS vilkår og betingelser.

Kurs og workshop fylles opp fortløpende ettersom innbetalingene registreres. Din plass er garantert når innbetaling er registrert på konto. Er kurset eller workshopen fulltegnet før din innbetaling registreres betales kursavgift tilbake. 

iYoga AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs før og/eller etter oppstart. Innbetalt kursavgift tilbakebetales i sin helhet dersom kurs avlyses før oppstart. Kurs iYoga AS avlyser etter oppstart varsles med frist på minimum 7 dager, resterende kursavgift tilbakebetales. Ved ledig kapasitet på andre kurs kan du overføres til annet kurs i samme kursperiode. Differanse i kursavgift betales av deltaker ved bytte av kurs dersom kursavgiften er høyere på kurset du bytter til. Er kursavgiften på kurset du bytter til lavere, tilbakebetales differansen av iYoga AS.

Tidspunkt og lengde på oppsatte kurs kan endres i kursperioden, endring vil varsels per e-post. iYoga AS betaler differansen ved forkortet kursperiode og/eller klasse.

iYoga AS forbeholder seg retten til å endre tidspunkt og lengde samt avlyse kurs, workshop, minikurs og teacher training. Ved avlysning vil innbetalt kursavgift tilbakebetales i sin helhet. Ved endring av tidspunkt vil kursavgift tilbakebetales dersom nytt tidspunkt ikke passer. Endring og avlysning varsles så rask iYoga AS ser seg nødt til å endre eller avlyse planlagt kurs, workshop, minikurs og teacher training.

Krever myndighetene at iYoga AS må stenge eller redusere antall deltakere per klasse, vil du få tilgang til online-klasser fra første dag. Pålegges iYoga AS å holde stengt eller stenge grunnet forhold iYoga AS ikke rår over, vil ditt faste kurs tilbys online. Det vil ikke tilbakebetales kursavgift dersom iYoga AS pålegges å stenge. Innføres krav om å fremvises gyldig koroanapass for å delta på klasse, vil kun deltaker som kan fremvise gyldig koronapass ha mulighet til å delta på klasse. Deltaker som ikke kan fremvise gyldig koroanapass vil ikke få tilbakebetalt kursavgift, eller få kompensasjon på annen måte.

 

Spørsmål og henvendelser i forbindelse med deltagelse på iYoga AS tilbud samt uoverensstemmelser rettes til post@iyoga.no

Generelle betingelser:

 • Benytt oppmålte plasser til yogamatte når du delta på klasse.

 • Hold deg hjemme hvis du er syk og/eller du er i en slik tilstand hvor myndigheter krever isolasjon/karantene. 

 • Du har selv ansvar for egen kropp og helse. Er du usikker på om du kan delta på klasser i regi av iYoga AS,  be om råd og veiledning fra din lege og/eller terapeut. Du sier deg enig i at iYoga AS eller iYoga AS instruktørene ikke er ansvarlig for de plager og skader du måtte pådra deg når du deltar på klasser eller praktisere det du har lært på egenhånd. 

 • Du er selv ansvarlig for dine verdisaker når du deltar på klasser, workshop, personlige klasser og andre tilbud hos iYoga AS, og sier deg enig i at iYoga AS ikke har plikt til å erstatte eventuelle tap du har i forbindelse med din deltakelse på klasser, workshop, personlige klasser og andre tilbud. 

 • Er du forhindret i å komme på din faste klasse, gjør vi vårt beste for å bytte til en annen klasse innen samme kursperiode. Går du på  eksempelvis på vårkurs, må du bytte til et annet kurs i løpet av vårterminen. Det er ikke mulig å ha klasser tilgode hos iYoga AS. For å bytte fristiller du din faste kursplass per mail minimum 48 timer før klassen starter. Bytte skjer mot andre fristilte plasser . Det må derfor være ledig fristilt plass på en annen klasse for å bytte, og bytte må skje samtidig som du fristiller din faste plass. iYoga AS garantere ikke for at bytte er mulig. Klasser som ikke lot seg bytte er ikke mulig å ha tilgode eller benytte i et annet semester. Ved bytte av klasse send oss e-post for å høre om det er ledig plass på andre klasser. Grunnet Covid-19 kan organisering av bytte av faste klasser endres på kort varsel. I løpet av høsten 2022 bytter du selv klasse i nettbutikken/bookingsystmet når du er forhindret i å komme på din faste klasse. Bytte/fristilling av din faste plass  må skje 48 timer før klassen starter. 

Påmelding og betalingsbetingelser:

 • Jeg er inneforstått med at avbooking av fast kursplass 7-0 dager før kursstart refunderes ikke kursavgift.

 • Jeg er inneforstått med at avbooking av fast kursplass 7-10 dager før kursstart refunderes 30 % av kursavgift.

 • Jeg er inneforstått med at avbooking av fast kursplass 10 dager før kursstart refunderes  50% av kursavgift.

 • Jeg er inneforstått med at dersom jeg melder meg på et påbegynt kurs vil kursavgiften ikke refunderes ved avbrudd.  

 • Jeg er inneforstått med at om jeg blir forhindret i å fullføre påmeldt og betalt kurs, workshop, privat klasse og/eller teacher training refunderes ikke kursavgift. 

 • Jeg er inneforstått med at innbetalt kursavgift ikke kan overføre til annen kursperiode, eller gjøres om til klippekort, workshop eller privat klasser eller brukes som betaling for andre tilbud hos iYoga AS. 

 • Jeg er inneforstått med at min kursplass er personlig, og at andre som familie, venner eller bekjente ikke kan benytte plassen min.

 • Jeg er inneforstått med at booket drop-in og klippekort plass som ikke benyttes, ikke refunderes. 

 • Jeg er innforstått med at klippekort som er betalt refunderes ikke, og har akseptert at betalt klippekort må benyttes på klasse i regi av iYoga AS innen utløpsdato.

 • Jeg er inneforstått med at avbooking på klasse betalt med klippekort, og som avbookes minimum 48 timer før klassen, tilbakeføres antall minutter klassen varer til klippekortet.

 • Jeg er inneforstått med at avbooking av drop-in minimum 48 timer før klassen kan overføres til annen klasse, og at jeg må booke plass på ny klasse samtidig som jeg sender min avbooking på mail.

 • Jeg er inneforstått med at avbooking av private klasse minimum 24 timer før avtalt tid, kan booke om til nytt tidspunkt. 

 • Jeg er inneforstått med at private klasser regnes fra det klokkeslett som er avtalt. Kommer jeg for sent, avkortes den private klassen med tilsvarende minutter jeg er for sen. 

 • Jeg er inneforstått med at private klasser og klippekort er gyldig i 12 måneder fra bestillingsdato.

 • Jeg er inneforstått med at betalt klippekort, drop-in eller privat klasse ikke refunderes eller kan gjøres om til hel- eller delbetaling for workshop, minikurs og kurs eller andre tjenester/tilbud hos iYoga AS. 

 • Jeg er inneforstått med at booket og betalt workshop og minikurs ikke refunderes eller kan byttes til annen workshop, klippekort eller andre tilbud hos iYoga. Jeg forstår at dette gjelder uansett årsak til at jeg ikke kan delta på workshop. 

 • Jeg er inneforstått med at klippekort og private klasser som ikke er benyttet innen 12 måneder fra bestillingsdato utløper og kan ikke benyttes.

 •  Jeg er inneforstått med at dersom iYoga AS rammes av restriksjoner gitt av myndigheter, som stenging eller pålegg om å redusere antall deltakere på klasser på grunn av smittevern/karantene eller andre forhold iYoga AS ikke rår over, får jeg som fast deltaker på kurs tilgang til online-klasser fra første dag, og at mitt faste kurs vil tilbys til samme tidspunkt som om jeg deltok på klasse i studioet. Jeg har akseptert at stenging og restriksjoner iYoga AS pålegges utløser ikke tilbakebetaling av kursavgift. Kompensasjon gis gjennom tillgang til onlieklasser.

 • Jeg er inneforstått med at foresatt over 18 år er ansvarlig for påmelding av barn og ungdom under 18 år som skal delta på kurs, workshop og/eller private klasser hos iYoga, og at betaling skjer i den foresattes navn.

Første mann til mølla prinsippet

I Yoga har begrenset med plasser i studio. For å få plass på en klasse gjelder førstemann til mølla prinsippet. Ønsker du være sikret plass på samme klasse hver uke, anbefaler vi å kjøpe fast kursplass. Benytter du drop-inn og klippekort booker du plass på de klasser du ønsker plass på. Du kan booke så mange klasser du ønsker så langt frem i tid du ønsker. Reservasjon for klippekort plass våren 2022, og inntil bookingsystem lanseres sender du booking til post@iyoga.no. Plassen er garantert når du har mottatt svar.  

Booke du plass samme ettermiddag pr mail, er det ikke garantert at vi besvarer din mail i tide for å bekreftet plass på klasse. Møte gjerne opp på klassen, men vær oppmerksom på at det da er en risiko for at klassen er fulltegnet. Du må også registrere deg før du delta på klasse. 
Idet du sender e-post og booker deg inn på time vil ditt klippekort belastes elektronisk med antall minutter klassen varer. Dersom du allikevel ikke kan komme på timen MÅ du booke deg av klassen senest 48 timer før klassen, belastede minutter vil da tilbakeføres ditt klippekort. Avmelding etter 48 timer vil klippekortet belastes med antall minutter klassen varer.

Det er ikke mulig å benytte klippekort eller kjøpe drop-in på Opptrening og rehabiliteringskurs. Klippekort kan ikke benyttes som betaling for workshop og kurs.

Bytte av timer

 • Klassen må fristilles pr. mail minimum 48 timer før klassen starter. Inntil nytt bookingsystem lanseres foreslå klasser du ønsker å bytte til når du fristiller din faste plass. Er det ikke fristilt plass på ønsket klasse, kan vi foreslå andre klasser som har ledig "bytteplass". Det er mulig å stå på venteliste på ønsket klasse å bytte til. Byttemulighet vil bortfalle dersom det ikke blir ledig fristilt plass. Når nytt bookingsystem tas i bruk, bytter du selv klasse i bookingløsningen. 

 • All bytte må skje innen samme kursperiode, og samtidig som du fristiller din faste plass. Det er ikke mulig å bytte til et annet semester eller workshop. Det er ikke mulig å sparer eller vente med å bytte klasse til en senere anledning. 

 • Bytte av timer gjelder kun for ordinære kurs. Bytteordningen gjelder ikke spesialkurs, workshops o.l. Send mail ved spesielle behov. 

Personvernerklæring for iYoga AS
Under finner du informasjon om hvilke personopplysninger iYoga AS innhenter, og hva vi gjør for å ivareta personvernet.

iYoga AS er et yogastudio som holder undervisning og klasser i yoga, mindfulness, gong, løping og lignende aktiviteter. Vi jobber for å ta vare på hele mennesket og hele kroppen. Vi har tilbud både til privatpersoner og bedrifter. iYoga AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

 

Hvorfor lagrer vi informasjon om deg
Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforholdet ditt for å gi deg den service og behandling som vi mener er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller bruker av våre tjenester. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Der vi baserer vår behandling av personopplysninger på ditt samtykke vil det fremgå klart av samtykkeerklæringen for hvilket eller hvilke formål samtykket er innhentet (for eksempel markedsføring av våre ulike tjenester der samtykke er nødvendig).

Hvilke personopplysninger samler vi inn

Med mindre annet fremgår av samtykkeerklæringen vil vi bruke følgende personopplysninger om deg når det sendes markedsføring basert på ditt samtykke:

 • Navn

 • E-post

 • SMS

 • Eventuelle interesseområder eller preferanser du har angitt

 • Geografi

 • Stilling (gjelder kun bedriftsmarkedet)

Hvilke andre av våre tjenester du bruker

Du står fritt til å bestemme om du vil samtykke eller ikke, og kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake.

Vi ønsker å kunne sende deg markedsføring som er tilpasset dine preferanser eller bruksmønsteret ditt. Slik tilpasning vil skje basert på de opplysningene du har gitt oss og opplysninger vi registrerer i forbindelse med din bruk av tjenestene våre (profilering). Du har rett til å motsette deg at dine opplysninger brukes på denne måten.

Vi behandler personopplysningene dine innenfor rammen av gjeldende lov og denne personvernerklæringen.

I all hovedsak behandler vi personopplysninger som du gir oss eller som finnes i registre som vi har tilgang til eller administrerer.

Opplysninger vi behandler kan blant annet omfatte: navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, interesser, arbeidsområder, stilling, arbeidsgiver, hvilke av våre tjenester/produkter du bruker eller er interessert i, og transaksjonshistorikk.

For bedrifter vil vårt kunderegister inneholde opplysninger om kunden, som selskapsnavn, adresse og informasjon om kontaktperson hos kunden, opplysninger om hvilket konsernselskap bedriftskunden er kunde i og hvilke tjenester og produkter bedriftskunden har avtale om.

Opplysningene innhentes i hovedsak fra deg som er kunde eller er interessert i våre tilbud.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til iYoga AS. Men for at vi skal kunne kommunisere med deg/dere, fakturere ihht evt avtaler, etc er det et minimum av opplysninger vi må ha for å kunne utføre vår leveranse.

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Hvem vi deler opplysningene dine med

Vi benytter tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne («databehandler»). Før vi gir slike databehandlere tilgang til personopplysningene dine inngår vi alltid avtaler som blant annet beskriver hva databehandler skal gjøre for oss. Eksempler på typer av databehandlere som vi benytter er leverandører av ulike systemer, leverandører av analysetjenester, kundeundersøkelser, osv.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre uten ditt samtykke. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendighet blir overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter ivaretas. Ved overføring til land utenfor EU/EØS som ikke EU-kommisjonen har godkjent, vil vi alltid sørge for at overføringen skjer i medhold av garantier fra mottaker, normalt EUs standardavtaler om overføring til tredjeland eller i henhold til Privacy Shield ordningen (USA).

 

Dine rettigheter

Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Som kunde av iYoga har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først.

Kontaktinformasjon:

iYoga AS

e-post: post@iyoga.no

Covid-19

For å begrense smitte av Covid-19 har iYoga AS utarbeidet risiko og sikkerhetsanalyse (Ros analyse), som fremvises ved tilsyn i studio og ved forespørsel på mail. Spørsmål og henvendelse angående smittesporing kan rettes til smitteansvarlig Børre Jensen. 

post@iyoga.no  

Mobil 906 19 211.