Vilkår Barn og Unge

En foresatt må være ansvarlig for påmelding av barn og unge under 18 år som deltar på kurs hos iYoga. En foresatt over 18 år bærer det økonomiske ansvaret for barnet/ungdommen. Den foresatte har lest vilkår for deltagelse på kurs og er inneforstått med at dette også gjelder barn og ungdom. Betaling av kurs skjer i foresattes navn.