Vilkår Personlig Trening

Når du kjøper PT hos iYoga AS aksepterer du at du selv er ansvarlig for egen kropp og sinn. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke iYoga eller iYogas instruktører for skader du pådrar deg under PT, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet og/ eller oppmøtested, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egenhånd.

iYoga AS er ikke ansvarlig for plager eller skader du som deltaker pådrar deg i eller utenfor yogarommet og/ eller treningen. Du kjenner din egen kropp best. Lytt til kroppens signaler og gjør det som kjennes riktig for deg. Du er ansvarlig for å kommunisere med din instruktør og si ifra dersom det er øvelser du ikke skal gjøre eller ikke er riktig for deg. Er du usikker på hva og hvordan du kan trene spør din lege eller terapeut.

Booking av PT kan skjer når innbetalingen er registrert på vår konto.

Blir du forhindret i å fullføre for betalte PT, kan du selv finne en stedfortreder til å ta over resterende PT. Den som skal ta over PT må registreres hos iYoga AS og godkjenne vilkårene for å motta PT hos iYoga AS.
Avbooking av PT må skje senest 24 timer før avtalt PT, avmelding etter 24 timer vil PT belastes i sin helhet. PT timen regnes fra den tid som er avtalt på forhånd, kommer du kommer for sent til timen avkortes PT med tilsvarende minutter du er for sen.