Vilkår faste kurs

Vilkår for faste kurs

Kursene fylles opp fortløpende ettersom innbetalingene registreres. Din plass er dermed garantert så fort vi ser innbetalingen på konto. Skulle du være så uheldig at kurset er fulltegnet før du garanterte din plass ved å betale, vil kursavgiften betales tilbake.

iYoga AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs før oppstart. Innbetalt kursavgift tilbakebetales da i sin helhet. Kurs som iYoga AS avlyser etter oppstart varsles med frist på minimum 14 dager og resterende kursavgift tilbakebetales. Ved ledig kapasitet på andre kurs kan du eventuelt overføres til annet kurs i samme kursperiode. Eventuell differanse i kursavgift betales av deltaker ved bytte av kurs, dersom kursavgiften er høyere på kurset du som deltaker bytter til. Er kursavgiften på kurset du som deltaker bytter til lavere tilbakebetales differansen av iYoga AS.

Det gjøres også oppmerksom på at tidspunkt og lengde på oppsatte kurs kan endres. Du vil få beskjed om eventuelle endringer pr e-post.

Blir du forhindret i å fullføre påmeldt og betalt fast kurs, refunderes ikke innbetalt kursavgift. Det er heller ikke mulig å overføre innbetalt kursavgift til annen kursperiode, eller gjøre om til klippekort, workshop, PT eller som betaling for andre tilbud hos iYoga AS.
Reservasjon av kursplass beholdes inntil 14 dager før kursstart, 14 dager før kursstart må kursavgiften være registrert på konto for å være garantert plass. Avbooking etter 7 dager før kursstart vil kursavgift ikke tilbakebetales. Melder du deg på et påbegynt kurs vil kursavgiften ikke refunderes ved avbrudd. Avbooking fra 14 til 7 dager før kursstart tilbakebetales 50% av innbetalt kursavgift.

Faste kursplasser er personlig. Er du forhindret i å komme en gang på kurset kan ingen andre bruke plassen din, som familie, venner eller bekjente. Vi gjør vårt ytterste for at du skal få mulighet til å bytte klasse (se vilkår for bytte av kursdag).

Ved å betale kursavgift aksepterer du at du har lest, forstått og godkjent iYoga AS vilkår for å delta på kurs hos iYoga.