Mediyoga og Livsstyrketrening

Ønsker du mer forståelse og bevissthet rundt dine handlingsmønstre er dette en workshop for deg. Mediyoga og livsstyrketrening gir deg deg større forståelse gjennom fokus på holdninger i møte med følelser og hvordan vi handler på autopilot. I tillegg øker workshopen din bevissthet rundt hva som er viktig i ditt liv akkurat nå og hvordan du kan handle reflektert og bevisst.

Mediyoga og livsstyrketrening er bygd opp etter program fra Livsstyrketrening (LST) og tema for denne workshopen er glede.
LST er mestringsfremmende kommunikasjon og oppmerksomt nærvær som tar utgangspunkt i Kabat-Zinn stressmestringsprogram med fokus på holdninger og følelser.

Mediyoga og livsstyrketrening gir:

  • økt mestringsopplevelser
  • økt indre styrke og balanse
  • økt trygghet
  • flere bevisste valg og muligheter
  • mer handling med mening

I workshopen vil det være noe teori om automatiske handlingsmønstre som gir innsikt til endring. Aina vil lede deg gjennom en Mediyoga klasse med pusteøvelser, mantra, avspenning og meditasjon, slik at du kan avslutte workshopen med en rolig kropp og sinn. Innsikt i eget handlingsmønster og hva som er viktig i ditt liv kan også ha langsiktig virkning på hverdagen ved at du endrer tanker og handlingsmønstre.

Timen ledes av Aina Gunnerud
Lørdag 11. Mai  kl 11.00 -12.30
Pris kr 275,-
Påmelding til post@iyoga.no