Stressmestring

(T.R.E og Pust)

Ønsker du å lære stressmestringsøvelser, dyp avspenning for kropp, sinn og tanker, er dette klassen for deg.

T.R.E (tremor release exercises) er utviklet av David Berceli, PHD. Øvelsene er enkle og effektive og gir slipp på spenninger i kroppen ved å aktiverer vibrasjoner og ristinger.

Dette er en workshop i 3 deler. Vi gjør T.R.E. alle gangene og litt innføring i mestring av stress. Dette gir et helhetsperspektiv på kropp, sinn og tanker og hvordan stress påvirker nervesystemet vårt.

Vi starter alle timene med introduksjon og teori om stressrespons i nervesystemet, og når og hvordan vi kan bruke øvelser i T.R.E. og PUST i hverdagen.

Del 1:
Fokuserer vi på T.R.E introduksjon og forklaring.
Del 2:
Vi trener på pustemetoder og tips til bruk av øvelser i hverdagen.
Del 3:
Her er hovedfokus avspenning og mindfulness introduseres.

TRE og Pust kan utføres av alle. Timene passer spesielt for personer med langvarig bekymringer og en uro som ikke helt vil gi slipp. Dette kan løse opp i spenninger som er akkumulert av mindre opplevelser, daglige belastninger og ubalanser i systemet som gradvis har ført til ubehag og plager i kropp eller sinn.

T.R.E. er øvelser som er enkle og effektive og gir slipp på spenninger i kroppen. Øvelsene kan raskt læres og tilpasses egen hverdag.

Stressmestring – T.R.E og PUST gir

  • Dyp avspenning
  • Økt indre ro
  • Reduserte smerter og spenninger i kropp
  • Økt evne til stressmestring ved å gjenkjenne kroppssignaler  
  • Redusert stress og bekymringer

Kurset ledes av Aina, hun deler sin ro og kunnskap slik at du vil  lære å kjenne etter og lytte til kroppen.

«Hvis kroppen kunne snakke» Hva sier den da?  Er spørsmål du vil reflekter over, kjenner etter i kroppen og kanskje finne svar i deg selv.

Underveis og etter klassen vil du oppleve dyp avspenning, få løst opp i spenninger som kan være et resultat av opplevelser, daglige belastninger og ubalanser i systemet som gradvis har ført til ubehag og plager i kropp eller sinn.

Workshop i 3 deler
Del 1
Vi starter med en pusteøvelse og avslutter med en «kroppsskanning» for avspenningsøvelse. Her går vi nøye gjennom hver øvelse i T.R.E. Hvorfor gjør vi T.R.E.? Det instrueres grunnleggende i de enkelte øvelsene. Det er 7 enkle bevegelser og lett å lære selv. Det er 5 innledende øvelser og 2 avsluttende øvelser, hvor det kan oppnå risting eller during i kroppen. Dette er en metode for dyp avspenning, ofte brukt ved mye spenninger og stress i nervesystemet.
Del 2
Denne gangen er hovedfokus pust. Hvordan og hvilke pustemetoder påvirker vårt nervesystem? Vi gjør flere pusteøvelser og avslutter med pustemetode som avspenning. Dere får tips og anbefalinger til bruk av pusteøvelser i egen hverdag. Vi gjør T.R.E før pust til slutt.
Del 3
Her tar vi med metoder fra mindfulness. Vi gjør pusteøvelser, T.R.E. og bruker stillhet som avspenningsmetode. Jeg forklarer litt om teori og veileder i en øvelse om stillhet og lytte innover som avspenningsmetode og for trening på økt tilstedeværelse.

Kurset går over tre fredager 15.2, 1.3 og 15.3.
Det anbefales alle 3 workshop for en helhetlig forståelse og opplevelse av pust, T.R.E., avspenning og hvordan dette påvirker kropp og sinn.

Pris Workshop pr gang 200,-
Påmelding:post@iyoga.no