Avspennende, myke og rolige kurs

Målet med disse kursene er helt ro og avkobling. Det legges vekt på å vende fokus og oppmerksomhet innover, på pust og bevisst tilstedeværelse.

Ønsket er å lære kropp og sinn å koble ut vårt ”naturlige alarmsystem” og senke stressnivået. Når en klarer å minke stresshormonene, så øker mengden av vårt naturlige «ha det bra»-hormon – oksytosin. Du blir veiledet til å være bevisst tilstede gjennom pust og øvelser.

Læreren vil veilede deg inn i øvelsene, i tillegg vil du få assistering bare fordi det er godt og behagelig.