Dynamiske kurs

I våre dynamiske klasser er målet å øke stryke, bevegelighet og å bevisst koble ut hverdagen for en liten stund.

I øvelsene som gjøres er det både statisk og dynamisk styrke for store muskelgrupper og stabiliserende styrke for kjernemuskulatur. Pust og bevisst tilstedeværelse er sentrale elementer, dette kan være med på å redusere mentalt stress.

Våre dynamiske klasser øker kroppsbevisstheten, kroppskontrollen og opprettholder normal bevegelighet.

I de dynamiske klassene får du god veiledning og assistering, både for å komme bedre inn i posisjonene og for å få mer utfordringer og utbytte av stillingene. Du får en lærer som guider, og noen ganger “pusher” deg til å yte litt ekstra.

I tillegg til å få frem ditt potensiale vil du også oppleve at du blir guidet til ro og inn i en god avspenning.