MediYoga

Mediyoga har fokus på hvile, rolige yogaøvelser, meditasjon, kjenne pusten i kroppen og mantra (yogasang). Mediyogas  programmer er satt sammen basert på forskning og kunnskap for å øke indre ro, redusere stress og smerter. Forskning kan vise til bedre søvn, regulering av blodtrykk, bedre hormonbalanse og reduksjon av rygg/nakkesmerter samt hodepine.

I Mediyoga  jobbes det på det fysiske, mentale og følelsesmessige plan. Alle øvelser foregå i rolig tempo, og passer for alle. Det gis alternativer og tilpassede løsninger ved behov. Det kan for eksempel være å sitte på stol istedenfor på gulvet, eller at du får andre øvelser du kan utføre.

Styrke Kondisjon Balanse Koreografi Bevegelighet Avspenning Pulsøkning
3 3

Etter klassen kan du oppleve redusert stressnivå i kroppen og en indre mental ro samt god nattesøvn. Mange deltager forteller om en opplevelse av “salighet” etter timen.

Anita møter deg med varme, omsorg og deler mediyoga på en inkluderende og tilgjengelig måte. Du vil oppleve å bli sett og godt ivaretatt.