Workshops

Juli August September Oktober November Desember
Lørdag 24.8
kl 11.00 – 13.30
Introduksjon
Mindful Eating
m/ Aina Gunnerud
Søndag 8.9
kl. 18.30 – 20.00
Luksus Yin iYoga
m/ Carina og Børre
Søndag 13.10
kl. 18.30 – 20.00
Luksus Yin iYoga
m/ Carina og Anne K.
Søndag 3.11
kl. 18.30 – 19.30
Gongbad
m/ Carina og Børre
Søndag 1.12
kl. 16.30-18.00
Restorative yoga
m/Mina
 Søndag 29.9
kl. 18.30 – 19.30
Gongbad
m/ Carina og Børre
Lørdag 19.10
kl. 10.00 – 12.00
Asthanga yoga
m/Mina
Lørdag 16.11
kl. 10.30-12.00
Flow & Restore
m/Mina
Søndag 8.12
kl. 18.30 – 19.30
Gongbad
m/ Carina og Børre
Søndag 20.10
kl. 10.00 – 12.00
Asthanga Yoga
m/Mina
Søndag 24.11
kl. 18.30 – 20.00
Luksus Yin iYoga
m/ Carina og Anne K.
Søndag 15.12
kl. 18.30 – 20.00
Luksus YiniYoga
m/ Børre og Anne K.