Assistert Yin

Yin yoga er en rolig yogaform med fokus på øvelser som reduserer plager og vondter i muskler og skjelett.

Assistert yin er en «privat klasse» tilpasset dine behov.

Yin yoga reduserer plager, øker bevegelighet og mobilitet ved å holde øvelsene i flere minutter.
Dette gjøres ved å strekke ulike muskelgrupper over lengre tid. Hvilke muskelgrupper som strekkes variere i forhold til dine behov.

I assistert yin er ønsket at du skal slappe helt av. Dette blir mulig fordi du blir assistert (hjulpet) i øvelsene. Jo mer du slapper av i musklene desto bedre effekt har øvelsene (strekken).

Assistert yin passer for alle. 
For deg med helseplager og bevegelsesbegrensinger og for deg som ønsker bevegelighetstrening for å få mer ut a annen idrett du gjør.

Endring skjer over tid, vi anbefaler å gjøre assistert yin 1 gang pr uke i starten.

Assistert yin har fokus på ro og avslapning. Det legges opp til minimalt med prat under klassen. Dette for at du skal få både mental og fysisk ro, avspenning og avslapning.

Ta kontakt dersom du lurer på om assistert yin kan passe for deg, og for bestilling av assistert yin.

Det er mulig med assistert yin i iYoga studio, på arbeidsplassen og i ditt hjem. Dette avtales nærmere.

Timene ledes av Carina / Anne Kristine