Vilkår bytte av timer

Vilkår bytting av kursdag/klasse

Din kursplass er personlig. Er du forhindret i å komme på kurs kan ingen andre bruke plassen din, som familie, venner eller bekjente. Vi gjør vårt ytterste for at du skal få mulighet til å bytte klasse.

Er du forhindret i å komme på din faste klasse gjør vi vårt beste for å bytte deg over til en annen klasse innen samme kursperiode (det betyr går du på høstkurs må du bytte til et annet kurs i løpet av høstterminen). Det er ikke mulig å ha klasser tilgode hos iYoga AS.

For å bytte må du på forhånd ha fristilt egen fast kursplass og det må være ledig plass på en annen klasse. Det vil si at en annen kursdeltaker har fristilt sin faste plass på et annet kurs og med ønske om å bytte klasse den spesifikke uken. Slik benyttes fristilte plasser til bytte av klasse når du er forhindret i å komme på ditt faste kurs.

iYoga AS gir ingen garanti for at det vil bli mulig å bytte klasse innen samme kursperiode. Klasser som ikke lot seg bytte, er ikke mulig å ha tilgode eller benytte i et annet semester.

Ved bytte av klasse send oss e-post med beskjed om hvilke klasse du ønsker fristilt og samtid gi beskjed om hvilke klasser du ønsker å bytte til. Er det fullt vil du bli satt på venteliste på en av klassene. Skulle det ikke bli ledig plass vil bytte bortfalle, det er ikke mulig å forskyve bytte av klassen til en annen klasse. Vi kan foreslå andre klasser det er ledig plass for bytte.
Vær oppmerksom på at du kan få tilbud om bytte tett opp mot klassestart.

Vi setter pris på at du så snart du vet at du er forhindret i å komme på din faste klasse sier ifra slik at vi kan benytte plassen til en annen som også ønsker å bytte klasse.

Vilkår for bytte av klasse:

  • Klassen må være fristilt før klassen starter pr. mail. Jo tidligere vi får beskjed om fristille plass jo større sjanse er det for at vi klarer å bytte til ønsket klasse.
  • Når du fristiller din plass må du samtidig foreslå klasser du ønsker å bytte til. Er det ikke fristilt plass, kan vi foreslå andre klasser som har ledig plass til bytte. Det er mulig å stå på venteliste på ønsket klasse å bytte til. Bytte mulighet vil bortfalle dersom det ikke blir ledig fristilt plass.
  • All bytte må skje innen samme kursperiode. Det er ikke mulig å bytte til et annet semester eller workshop. Det er ikke mulig å sparer eller vente med å bytte klasse til en senere anledning. Bytte må skje samtidig som man fristiller plassen. Du kan bytte til en klasse lengre frem i tid.

Send beskjed til: post@iyoga.no