Mindfulness

Oppmerksomhetstrening og tilstedeværelse

Går livet på autopilot?
Har du mange tanker som svirrer rundt?
Blir du fort stresset eller irritert?

Nå har du mulighet til å trene på å være tilstede i eget liv, rette fokus mot det som er viktig for
deg, og jobbe for å få en indre ro.
Fokus og indre ro gjør at det er lettere å være i forkant når hverdagen tar av, eller når
tankene begynner å spinne.
På kurset vil du få mulighet til å trene på tilstedeværelse gjennom øvelser og refleksjon. Du
vil kunne øve hjemme mellom timene, og reflektere rundt dine erfaringer og utfordringer
sammen med andre når vi møtes igjen.
vi vil ta opp ulike temaer rundt oppmerksomhetstrening hver uke, og introdusere
ulike oppmerksomhetsøvelser gjennom kurset.

Mindfulness gir:

  • Fokus på pust
  • Oppmerksomhetsøvelser
  • Fokus og konsentrasjonsøvelser
  • Refleksjon rundt hverdagens utfordringer

Kurset passer for alle
Ledes av Anders