Våre lokaler

Våre lokaler ligger i Sønsterudveien 26 og består av ventelounge og yogasal. Det er mulig å leie seg inn på de tidene vi selv ikke benytter lokalene.

Ta kontakt for en samtale dersom du tror at din virksomhet kan passe inn i vårt yogastudio, post@iyoga.no