Vilkår

Egen kropp – eget ansvar

Vilkår for deltakelse på kurs og workshops

Yoga og all fysisk og mental trening skjer på eget ansvar.

Når du melder deg på kurs/workshops aksepterer du at du selv er ansvarlig for egen kropp og sinn. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke iYoga eller iYogas instruktører for skader du pådrar deg på kurs/workshops, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egenhånd.

Du er også inneforstått med at iYoga ikke er ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

iYoga er ikke ansvarlig for plager eller skader du som deltaker pådrar deg i eller utenfor yogarommet. Du kjenner din egen kropp best. Lytt til kroppens signaler og gjør det som kjennes riktig for deg. Er du usikker på om du kan gjøre yoga, spør din lege eller terapeut.

Plassen din er garantert når innbetalingen til kurset er registrert på vår konto. Hele kursavgiften må være registrert på konto 14 dager før kursstart. 7 dager før kursstart vil kursavgift ikke tilbakebetales. Dersom du melder deg på et påbegynt kurs vil kursavgiften ikke refunderes.  Avbrutt kurs på grunn av skader, sykdom eller andre årsaker refunderes ikke.

Blir du forhindret i å fullføre påmeldt og betalt kurs, kan du selv finne en stedfortreder til å ta over plassen din. Den som skal ta over plassen må registreres hos iYoga og godkjenne vilkårene for deltagelse på kurs. Faste kursplasser er personlig. Er du forhindret i å komme en gang på kurset kan ingen andre bruke plassen din, som familie, venner eller bekjente.  Vi gjør vårt ytterste for at du skal få mulighet til å bytte klasse.

Ved å betale kursavgift aksepterer du at du har lest, forstått og godkjent iYoga´s vilkår for å delta på kurs hos iYoga.

Vilkår for påmelding til kurs

Ønsker du å gå kurs send oss en mail til post@iyoga.no

Vi reserverer plass til deg og sender deg betalingsinformasjon.

Plassen er din når vi har mottatt din kursavgift på konto.

Kursene fylles opp fortløpende ettersom innbetalingene registreres, din plass er derfor garantert så fort vi ser innbetalingen på konto. Skulle du være så uheldig at kurset er fult, vil kursavgiften betales tilbake.

iYoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs/workshops, innbetalt kursavgift tilbakebetales.

Det gjøres oppmerskom på at tidspunkt og lengde på oppsatte kurs kan endres. Du vil få beskjed om endringer i god tid pr e-post.

Vilkår Gravid iYoga kurs

Ta kontakt dersom du ikke kan delta på hele kurset så finner vi en løsning for deg.

Vilkår for drop-inn og klippekort

Her fungerer “førstemann til mølla prinsippet”. Du får plass på et kurs der andre går fast, det betyr at fokuset fra gang til gang vil variere. Reservasjon for plass skjer per e-post, plassen er garantert når du har mottatt svar. Idet du sender e-post og booker deg inn på time vil ditt klippekort belastes elektronisk. Dersom du allikevel ikke kan komme på timen MÅ du booke deg av senest 48 timer før klassen, for at klippekortet ikke skal belastes.

Klippekort kan kun benyttes på vanlige kurs.

 

iYoga_hamsa_01

 

iYoga_hamsa_01